The 700 Club Asia | Panatag | January 21, 2021

Naniniwala ka bang hindi ka pababayaan ng Panginoon? Naniniwala ka ba sa Kanyang kapangyarihan na mag-provide para sa lahat ng pangangailangan mo? Narito ang mga kuwentong magbibigay sa ‘yo ng inspiration at assurance na kasama mo ang Diyos anuman ang mangyari.

Recent News & Stories

How to Find Hope in Troubled Times?

Have you had an experience where important things in your life were taken away from you? Edwin Ducayag knows exactly ...

How Do You Find Hope After Your Heart is Broken Thrice?

A loving marriage was the dream. Growing up in a happy home, Leah Villarin always thought that getting married is ...

Once a Sinner, Now a Servant of God

Education is a basic human right, but for many people, it remains an unreachable dream. It is also considered as ...