The 700 Club Asia | Panatag | January 21, 2021

Naniniwala ka bang hindi ka pababayaan ng Panginoon? Naniniwala ka ba sa Kanyang kapangyarihan na mag-provide para sa lahat ng pangangailangan mo? Narito ang mga kuwentong magbibigay sa ‘yo ng inspiration at assurance na kasama mo ang Diyos anuman ang mangyari.

Recent News & Stories

Giving Beyond Your Ability

Have you ever found yourself giving selflessly, even when facing personal struggles? Meet Elen Cutamora, a dedicated grade school teacher...

Are You Anxious About a Major Exam?

If you’re stressing over an upcoming examination, Enrico Pavia’s story might be the encouragement that you need. Exams can be...

When Others Count You Out, Count on God to Help You!

Imagine the pressure of being the last hope of your family toward reaching a better life. For Angelica Baculinao, that...